Er man nødt til at gå til lægen for at få hormoner?

Først og fremmest skal man vide, at der er forskel på hormoner. Nogen er receptpligtige i Danmark, andre er ikke. Østriol er f.eks. ikke receptpligtigt – det kan købes i håndkøb på apoteket under navnet Ovestin. Progesteron er receptpligtigt i Danmark og skal altså som udgangspunkt udskrives af en læge. En NHT®-vejleder vil altid anbefale, at man samarbejder med sin læge, når det er muligt. Din læge kan udskrive progesteron fra danske apoteker eller tyske apoteker – de sidstnævnte er lidt billigere. Men vi mener også, at du har lov til at kende dine rettigheder. Du har ret til som privatperson at købe f.eks. progesteron hjem til eget forbrug, hvis det kan fås i håndkøb i det land, hvor du køber det. Det fremgår af Lægemiddellovens §39, stk. 3, pkt. 3 samt Bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler, §5: Privatpersoner kan til personlig brug til sygdomsforebyggelse eller -behandling indføre lovligt indkøbte lægemidler bestemt til human anvendelse pr. post, kurerforsendelse o.l. fra lande, som er medlem af Den Europæiske Union. Progesteron kan fås i håndkøb i en række EU-lande, bl.a. i Frankrig, og kan altså indkøbes lovligt uden recept fra disse lande. Det er altid godt at kende sine rettigheder. Ingen i dette land er ”nødt til” at gå et bestemt sted hen for at blive behandlet eller få vejledning. Loven respekterer det frie valg - det fremgår ikke kun af Lægemiddelloven, men også af Sundhedslovens §15, stk. 2. Enhver har ret til at tilvælge eller fravælge en tilbudt behandling, når det sker på et informeret grundlag. Og når det gælder vejledning – ja, så bestemmer du selv, hvem du ønsker vejledning af.

Må man rådgive om hormoner, når man ikke er læge?

Ja, det må man – og gudskelov for det! En NHT®-vejleder formidler viden om den dokumenterede forskning i naturlige hormoner – og tænk, hvis vi boede i et land, hvor det var forbudt at formidle viden. Sådan er det heldigvis ikke. En NHT®-vejleder tilbyder, når det gælder hormoner, en test af dine hormonniveauer, information om testresultatet samt vejledning i, hvordan du kan rette op på hormonbalancen. I kommentarerne til Autorisationsloven, Jurist- og Økonomforbundets forlag 2011, side 290, kan man læse, at ”vurdering af samt information af patienten i tilknytning til målinger med det formål at finde frem til, om borgeren har unormale værdier” ikke er omfattet af Autorisationsloven – det vil sige, at det ikke er forbeholdt læger at vurdere en test, informere om resultaterne af testen samt påpege evt. unormale værdier. Her sikrer loven os, at enhver har lov til at formidle viden. En NHT®-vejleder arbejder ud fra et helhedssyn, og vejledningen i forbindelse med testresultatet vil basere sig på viden om mange sammenhænge, som påvirker hormonbalancen, herunder kost, næringsstoffer og miljøpåvirkninger. Det er viden, som er hentet fra den dokumenterede, videnskabelige forskning. En NHT®-vejleder sammenholder også testresultatet med de symptomer, som klienten har, ud fra viden om, hvilke symptomer der har at gøre med ubalance i hormonerne – også denne viden er hentet fra den videnskabelige forskning. Denne viden har vi selvfølgelig ret til at give videre. Hvis et hormonniveau er for højt, kan NHT®-vejlederen give råd om, hvordan det sænkes. Hvis du mangler visse hormoner, og der er en begrundet sammenhæng med dine symptomer, vil du få viden om, hvad du kan gøre for at rette op på det. Hvad du bruger denne viden til, er op til dig. Den kan f.eks. bruges til at indlede et samarbejde med din læge om behandling med naturlige hormoner. Det anbefaler vi, for hvis det viser sig, at din læge ikke kender forskningen i naturlige hormoner, vil det være en anledning til at sætte sig ind i den.  

Er naturlig hormonterapi en form for alternativ behandling?

I NHT Naturlig Hormonterapi® ser vi på helheden. Kost og ernæring, stress, hormoner, genetik og miljøpåvirkning - det spiller alt sammen en rolle, når det gælder sundhed og sygdom. I den forstand er vi “alternative”, for det konventionelle sundhedsvæsen arbejder ikke ud fra et helhedssyn. Når det gælder vejledning i hormoner, betragter vi dog ikke os selv som specielt “alternative”. Den viden om hormoner, som en NHT®-vejleder er i besiddelse af, er hentet fra den etablerede lægevidenskab. Det er viden, der er fremlagt i anerkendte, lægevidenskabelige tidsskrifter som ”International Journal of Cancer,” ”JAMA Neurology” og ”The New England Journal of Medicine”. Det er viden, som danske læger burde kende. Uddannelsen i NHT Naturlig Hormonterapi® er en overbygning til den uddannelse, som vejlederen har i forvejen – og den kan være ”alternativ”, som f.eks. en kostvejleder- uddannelse eller en uddannelse som biopat. Men der er også NHT®-vejledere, som er uddannede sygeplejersker og er fortrolige med de konventionelle behandlingsstrategier. Derfor giver det ikke så meget mening at rubricere naturlig hormonterapi i hverken den ene eller den anden kategori. Vi ser først og fremmest os selv som en naturlig og nødvendig del af sundhedsvæsnet, hvor vi udfylder et videns-tomrum. Ifølge Sundhedslovens §16, stk. 4 har en patient ret til at blive informeret om relevante forebyggelses- og behandlingsmuligheder, og når det gælder de veldokumenterede muligheder, som forskningen har afdækket angående naturlige hormoner – så kender flertallet af læger ikke denne forskning og kan derfor ikke leve op til det ansvar, som loven pålægger dem. Det betyder, at du som patient ikke får de informationer, du har ret til, for at kunne træffe et informeret valg. Hvis du ønsker at få viden om disse muligheder for forebyggelse og behandling, er der nu den mulighed at kontakte en NHT®-vejleder, som kan informere dig om dem.
Mød dine hormoner! Kroppens egne hormoner udfører en lang række livsvigtige funktioner i din krop, og når de ikke er i balance, opstår der sygdom. Vil du vide mere om hormonel ubalance, om videnskabelig dokumentation og om forskellen på dine egne hormoner og de syntetiske, så kan du finde meget mere om det i bogen “Naturlig hormonterapi - du har et valg!” af Anette Paulin & Jens-Ole Paulin Mere info på forlagets webside
Find en NHT®-vejleder
Mød bogen på
Læs mere om uddannelsen Find en NHT®-vejleder Læs mere om uddannelsen
Spørgsmål og svar - om lovgivningen
NHT Naturlig Hormonterapi® ved Center for Naturlig Hormonterapi

Holistisk forståelse - videnskabeligt funderet

© Forlaget Vingholm, Anette & Jens-Ole Paulin
Find en NHT®-vejleder
Mød bogen på
Læs mere om uddannelsen
Mød dine hormoner! Kroppens egne hormoner udfører en lang række livsvigtige funktioner i din krop, og når de ikke er i balance, opstår der sygdom. Vil du vide mere om hormonel ubalance, om videnskabelig dokumentation og om forskellen på dine egne hormoner og de syntetiske, så kan du finde meget mere om det i bogen “Naturlig hormonterapi - du har et valg!” af Anette Paulin & Jens-Ole Paulin Mere info på forlagets webside
Find en NHT®-vejleder Læs mere om uddannelsen

Er man nødt til at gå til lægen for at få

hormoner?

Først og fremmest skal man vide, at der er forskel på hormoner. Nogen er receptpligtige i Danmark, andre er ikke. Østriol er f.eks. ikke receptpligtigt – det kan købes i håndkøb på apoteket under navnet Ovestin. Progesteron er receptpligtigt i Danmark og skal altså som udgangspunkt udskrives af en læge. En NHT®-vejleder vil altid anbefale, at man samarbejder med sin læge, når det er muligt. Din læge kan udskrive progesteron fra danske apoteker eller tyske apoteker – de sidstnævnte er lidt billigere. Men vi mener også, at du har lov til at kende dine rettigheder. Du har ret til som privatperson at købe f.eks. progesteron hjem til eget forbrug, hvis det kan fås i håndkøb i det land, hvor du køber det. Det fremgår af Lægemiddellovens §39, stk. 3, pkt. 3 samt Bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler, §5: Privatpersoner kan til personlig brug til sygdomsforebyggelse eller - behandling indføre lovligt indkøbte lægemidler bestemt til human anvendelse pr. post, kurerforsendelse o.l. fra lande, som er medlem af Den Europæiske Union. Progesteron kan fås i håndkøb i en række EU-lande, bl.a. i Frankrig, og kan altså indkøbes lovligt uden recept fra disse lande. Det er altid godt at kende sine rettigheder. Ingen i dette land er ”nødt til” at gå et bestemt sted hen for at blive behandlet eller få vejledning. Loven respekterer det frie valg - det fremgår ikke kun af Lægemiddelloven, men også af Sundhedslovens §15, stk. 2. Enhver har ret til at tilvælge eller fravælge en tilbudt behandling, når det sker på et informeret grundlag. Og når det gælder vejledning – ja, så bestemmer du selv, hvem du ønsker vejledning af.

Må man rådgive om hormoner,

når man ikke er læge?

Ja, det må man – og gudskelov for det! En NHT®-vejleder formidler viden om den dokumenterede forskning i naturlige hormoner – og tænk, hvis vi boede i et land, hvor det var forbudt at formidle viden. Sådan er det heldigvis ikke. En NHT®-vejleder tilbyder, når det gælder hormoner, en test af dine hormonniveauer, information om testresultatet samt vejledning i, hvordan du kan rette op på hormonbalancen. I kommentarerne til Autorisationsloven, Jurist- og Økonomforbundets forlag 2011, side 290, kan man læse, at ”vurdering af samt information af patienten i tilknytning til målinger med det formål at finde frem til, om borgeren har unormale værdier” ikke er omfattet af Autorisationsloven – det vil sige, at det ikke er forbeholdt læger at vurdere en test, informere om resultaterne af testen samt påpege evt. unormale værdier. Her sikrer loven os, at enhver har lov til at formidle viden. En NHT®-vejleder arbejder ud fra et helhedssyn, og vejledningen i forbindelse med testresultatet vil basere sig på viden om mange sammenhænge, som påvirker hormonbalancen, herunder kost, næringsstoffer og miljøpåvirkninger. Det er viden, som er hentet fra den dokumenterede, videnskabelige forskning. En NHT®-vejleder sammenholder også testresultatet med de symptomer, som klienten har, ud fra viden om, hvilke symptomer der har at gøre med ubalance i hormonerne – også denne viden er hentet fra den videnskabelige forskning. Denne viden har vi selvfølgelig ret til at give videre. Hvis et hormonniveau er for højt, kan NHT®-vejlederen give råd om, hvordan det sænkes. Hvis du mangler visse hormoner, og der er en begrundet sammenhæng med dine symptomer, vil du få viden om, hvad du kan gøre for at rette op på det. Hvad du bruger denne viden til, er op til dig. Den kan f.eks. bruges til at indlede et samarbejde med din læge om behandling med naturlige hormoner. Det anbefaler vi, for hvis det viser sig, at din læge ikke kender forskningen i naturlige hormoner, vil det være en anledning til at sætte sig ind i den. 

Er naturlig hormonterapi en form for

alternativ behandling?

I NHT Naturlig Hormonterapi® ser vi på helheden. Kost og ernæring, stress, hormoner, genetik og miljøpåvirkning - det spiller alt sammen en rolle, når det gælder sundhed og sygdom. I den forstand er vi “alternative”, for det konventionelle sundhedsvæsen arbejder ikke ud fra et helhedssyn. Når det gælder vejledning i hormoner, betragter vi dog ikke os selv som specielt “alternative”. Den viden om hormoner, som en NHT®- vejleder er i besiddelse af, er hentet fra den etablerede lægevidenskab. Det er viden, der er fremlagt i anerkendte, lægevidenskabelige tidsskrifter som ”International Journal of Cancer,” ”JAMA Neurology” og ”The New England Journal of Medicine”. Det er viden, som danske læger burde kende. Uddannelsen i NHT Naturlig Hormonterapi® er en overbygning til den uddannelse, som vejlederen har i forvejen – og den kan være ”alternativ”, som f.eks. en kostvejleder-uddannelse eller en uddannelse som biopat. Men der er også NHT®-vejledere, som er uddannede sygeplejersker og er fortrolige med de konventionelle behandlingsstrategier. Derfor giver det ikke så meget mening at rubricere naturlig hormonterapi i hverken den ene eller den anden kategori. Vi ser først og fremmest os selv som en naturlig og nødvendig del af sundhedsvæsnet, hvor vi udfylder et videns-tomrum. Ifølge Sundhedslovens §16, stk. 4 har en patient ret til at blive informeret om relevante forebyggelses- og behandlingsmuligheder, og når det gælder de veldokumenterede muligheder, som forskningen har afdækket angående naturlige hormoner – så kender flertallet af læger ikke denne forskning og kan derfor ikke leve op til det ansvar, som loven pålægger dem. Det betyder, at du som patient ikke får de informationer, du har ret til, for at kunne træffe et informeret valg. Hvis du ønsker at få viden om disse muligheder for forebyggelse og behandling, er der nu den mulighed at kontakte en NHT®-vejleder, som kan informere dig om dem.
Q & A
- om lovgivningen
NHT Naturlig Hormonterapi® ved Center for Naturlig Hormonterapi

Holistisk forståelse - videnskabeligt funderet